บทความทดสอบแผ่นรองแผ่นเสียงจาก Boston Audio Design รุ่น MAT 1 ในหนังสือสเตอริโอ ฉบับที่ 204
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม