บทความทดสอบ Ringmat Statmat CDi Blue / Spike Stopper ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 195 เดือน พฤษภาคม 56
 

ผมเคยลองใช้ MAT ทับแผ่นซีดีมาสองสามยี่ห้อก่อนหน้านี้  พบว่าทำให้เสียงเปลี่ยนไปได้จริง ๆ.....

 


 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม