บทความทดสอบฟิวส์ HiFi-Tuning รุ่น Supreme Copper ในหนังสือออดิโอฟาย เดือน กย. 55 เล่มที่ 187
 
 

                                          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม