บทความทดสอบแผ่น Ringmat Vivacity AR Firework ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 180 เดือน กพ. 55
 
 

                                          ดูรายละเอียดเพิ่มเติม