บทความทดสอบ SR / QA / SNS plug จาก KEMP ELEKTRONIKS จากหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 170 เดือน เมย. 54
                                           ดูรายละเอียดเพิ่มเติม