บทความทดสอบ ZERO-AUTOFORMERS จาก Anti-Cables ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 168 เดือนกุมภาพันธ์ 2554
 
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม