บทความทดสอบ DISC DEMAGNETIZER ของ HIFI-TUNING ในหนังสือ Audiophile ฉบับที่ 146
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม