บทความพิเศษ บททดสอบ AudioPrism Foundation Serie 3 ลงในหนังสือ What HI-Fi ฉบับที่ 268 กพ. 51
 
 

       เราอาศัยอยู่ในโลกแห่งเสียงรบกวน ผู้เขียนหมายถึงเสียงรบกวน
ทางไฟฟ้า  แม่บ้านของคุณปิดสวิตช์เครื่องเป่าผมในห้องน้ำ  และเม็ดสี
ขาวพร่าๆ  ก็ปรากฏเป็นแถบบนจอโทรทัศน์  ลูกสาวเปิดคอมพิวเตอร์ใน
ห้องนอน และวิทยุที่ท่านกำลังฟังอยู่ ก็เต็มไปด้วยไฟฟ้าสถิต เสียงต่างๆ
ที่ออกจากลำโพงมาก็ล้วนมีสัญญาณรบกวนปนอยู่

 
                   

การแทรกแซงความถี่วิทยุ (RFI : Radio Frequency Interference) และการแทรกแซงแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI : Electromagnetic Interference) เป็นเรื่องน่ารำคาญเป็นพิเศษ สำหรับพวกเรานักเล่นเครื่องเสียง เสียงดนตรีที่ปลอดสัญญาณรบกวน คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากจ่ายเงินจำนวนมากโข ไปกับระบบเครื่องเสียงที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่โลกก็ยังทำร้ายเรา กริดทางไฟฟ้าที่ป้อนกำลังไฟไปยังบ้านเรือน และอาคารพาณิชย์ ล้วนแต่ถูกแทรกแซงด้วยอุปกรณ์ทุกตัวที่เชื่อมต่อเข้ากับมัน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ การใช้งานในบ้านทุกรูปแบบ และอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงของเราด้วย อุปกรณ์แต่ละตัวจะสร้างสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งจะป้อนกลับไปยังกริดต่อไป และส่งไปยังอุปกรณ์ทุกตัว โดยรอบเหตุผลที่เราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมด จากสัญญาณรบกวนก็คือ ทรานสฟอร์เมอร์ ซึ่งช่วยลดแรงดันที่สูงมากนั้น เป็นตัวกรองแบบโลว์พาสอย่างหนึ่ง ซึ่งงานทำงานได้ดีในการกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูง อย่างไรก็ตาม สัญญาณรบกวนปริมาณมหาศาลก็ยังรั่วผ่านมาได้ ท่านจะเห็นได้ชัดเมื่อมองจากออสซิลโลสโคป ท่านจะต้องตกใจ เมื่อพบว่ารูปคลื่น 50 Hz - 60 Hz จะผิดเพี้ยนอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับรูปคลื่นอย่างเดียวกันจากเครื่องกำเนิดคลื่นรูปไซน

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม