บททดสอบสายไฟ AntiCables รุ่น level 3ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 212 เดือน ตค. 57