บทความทดสอบ Twister Stop Lens อุปกรณ์กำจัดคลื่นไฟฟ้าที่กระจก จาก Creaktiv ในหนังสือออดิโอฟาย ฉบับที่ 204 เดือน กพ. 57